EXPERIENCE ORIENTED LEARNING (EOL), Deneyim Odaklı Öğrenme Yöntemi

METALOG METODU

Tek tek her METALOG eğitim aracı adeta bir müzik enstrümanı gibi görülebilir. Bir enstrüman çaldığınızda, örneğin, bir trompet, bir davul veya bir kemanı ilk kez çaldığınızda bazı sesler çıkarabilirsiniz, ancak yapacağınız çok sayıdaki pratik, uygulama sizi gerçek bir virtüoz haline getirebilir. METALOG Metodu, tek tek her enstrümanı en iyi şekilde nasıl kullanılacağınızı gösterir. Sonuçta, açıklama ve rehberlik olmadan herşeyi kendi başınıza öğrenmek için yeterli zaman bulmak çok zor. Metalog Metodunu öğreneceğiniz METALOG ATÖLYE bu amaç için hazırlandı. ATÖLYE TARİHLERİ için lütfen tıklayın.
Öğrenme prosesinin 3 adımı

1. Evre, Hazırlık: Uygulama için doğru çerçeveyi oluşturma.

2. Evre, Performans: Tecrübeyi tüm duyularla yaşama.

3. Evre, Anlamlandırma: Çeşitli yöntemlerle yansıtmaların yapılması ve günlük yaşamla ilişkilendirme.
Sahneye koyma sanatı

Sahneye koyma aşamasında eğitmen, öğrenme sürecini belirler. Grubun ihtiyaçları ve dünyasıyla bağlantı kurar. Öğrenme projesine bir anlam katmak için nelere odaklanılacağını saptar. Grubun kültürüne uyarlar ve grupla “aynı dili” konuşmaya dikkat eder. Örneğin, Pisa Kulesini ele alalım:

- Proje Yöneticileri için tahta bloklar nihai teslim tarihine kadar birbirinin üstüne yerleştirmek zorunda oldukları kilometre taşlarından oluşan “proje adımları” olarak adlandırılabilir.

- Okul öğrencileri, için bloklar, kendilerini rahatça geliştirebilecekleri, zevk alacakları, verimli bir öğrenme ortamınının yapı taşları olarak adlandırılır ve her bir blok "saygı", "dinleme" vb. gibi unsurlarla etiketlenebilir.

- Güvenlik amaçlı bir eğitim atölyesine katılan itfaiyeciler için kule "risk kulesi" olarak adlandırılabilir ve görev kişisel sınırlarını tanımak olabilir.
Performans

Bu aşamada, grup etkileşimde bulunur. Öğrenme projesini, kendi mini evrelerinde, kendi atmosferleri ve kurallarıyla adeta yaşarlar. Grup ilerlemede zorluk çekerse, eğitmen, süreç üzerinde düşünmelerini sağlayacak şekilde müdahele edebilir.
Anlam katmak

Öğrenme projesini takip eden aşamanın amacı, etkileşim deneyimi ile katılımcıların özel ihtiyaçları arasında bağlar kurmaktır. Deneyimin kendileri ve diğer ekip üyeleri için ne anlam ifade ettiğini düşünürler, etkileşimden ne tür çıkarımlar yapabileceklerini inceleyip onları hedefler oluşturmak için kullanırlar. Değerlendirme, geribildirim aşaması METALOG tarafından geliştirilen, 3 aşamalı geçiş ve ölçekleme gibi yöntemlerle en iyi sonucu verir.